→ Čo sa na tomto kurze naučíte → Obsah školenia → Pre koho je kurz určený → Prečo ísť na tento kurz → Čo budete potrebovať → Povedali o školení

Angular od verzie 2 je nová, úplne prepracovaná verzia populárneho frameworku Angular, určeného na tvorbu dynamických webových aplikácií. Naučte sa tvoriť dynamické webové aplikácie s použitím tohto frameworku.

Priateľské upozornenie

Toto školenie je pre Angular od verzie 2. Angular sa medzi verziami 1 a 2 rapídne zmenil. Názov síce ostal, ale v zásade sa jedná o diametrálne odlišné frameworky.

Ak hľadáte školenie Angularu verzie 1, nájdete ho tu.

Čo sa na tomto kurze naučíte

Na Angular školení sa naučíte vytvárať jednostránkové, Single Page Aplikácie (SPA), ktoré budú používať nový Angular (verzia 2 a novšia) - jednu si spolu naprogramujeme.

Pri vývoji aplikácie sa naučíte, ako programový kód rozumne štruktúrovať, naučíte sa logiku aplikácie podeliť na menšie, logicky usporiadané bloky - na komponenty.

Veľa reálnych aplikácií potrebuje zbierať od užívateľov nejaké údaje. Naučíte sa ako sa pracuje s formulármi, ako sa validujú dáta zadané užívateľom a ako môžete tieto dáta odosielať na server. Tiež si ukážeme, ako dáta zo servera načítavať (cez REST API) a následne použiť v našej aplikácii.

No a ak ešte nepoužívate typovú nadstavbu JavaScriptu, TypeScript, tak sa naučíte aj ten. Aplikácia bude vo finále v prehliadačoch bežať v JavaScripte, vo verzii, ktorej prehliadače rozumejú (t.j. v ES5). Preto sa naučíte aj ako TypeScript konvertovať na JavaScript.

Obsah školenia

Na Angular kurze sa postupne naučíte ako vytvoriť SPA (Single Page Application, jednostránkovú aplikáciu) použitím Angular frameworku. Aktuálne používame verziu Angular 4. Témy, ktorým sa spolu budeme venovať:

 • Angular 4
  • Komponenty, ich použitie a kompozícia
  • Vstupné a výstupné vlastnosti komponent
  • Syntax šablón
  • Transformácia dát pre zobrazenie v šablónach
  • Dependency injection
  • Štýlovanie komponent
  • Formuláre a ich validácia
  • Routovanie v aplikácii
 • RxJS
  • Rozdiely voči callbackom a promisom
  • Čo sú Observables a Observers
  • Práca s asynchrónnymi dátami
 • TypeScript
  • Čo je TypeScript a prečo ho používať
  • Rozdiely TypeScriptu voči JavaScriptu
  • Typy, triedy, dedičnosť a funkcie
  • Dekorátory tried, vlastností, funkcií a parametrov
  • Moduly - ich použitie a tvorba
  • Ako z TypeScriptu vygenerovať JavaScript

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí ovládajú aspoň základy Javascriptu a chceli by Javascript využívať aj na tvorbu Single Page Aplikácií (SPA), ktoré sú čím ďalej populárnejšie a na niektoré scenáre veľmi šikovné a užitočné.

Angular je skvelý, moderný a dokonale premyslený framework s použitím ktorého ľahko, rýchlo a hlavne jednoducho naprogramujete jednoduchú ale aj komplexnú jednostránkovú aplikáciu. Preto ak už máte základné skúsenosti s Javascriptom na frontende, bola by škoda nevedieť ako sa dá použiť na tvorbu celých dynamických jednostránkových aplikácií.

Prečo ísť na tento kurz

Na toto školenie by ste mali prísť, pretože už ovládate Javascript a chcete vytvárať jednostránkové aplikácie (Single Page Applications - SPA).

Ak ste ešte nikdy neprogramovali SPA, na toto školenie by ste mali prísť, aby ste sa to naučili s použitím tohto jednoduchého a čím ďalej populárnejšieho frameworku.

Ak už máte skúsenosti s tvorbou SPA, napríklad použitím Backbone, Knockout či ReactJS, mali by ste na tento kurz prísť, aby ste videli, ako sa aspekty jednostránkových aplikácií riešia v inom frameworku. Poznať viac možností na tvorbu SPA vám rozšíri vaše obzory a na niektoré veci sa už nikdy nebudete pozerať ako predtým.

Čo budete potrebovať

Na toto školenie si so sebou prineste svoj vlastný notebook. Programovať budeme v textovom editore, ak máte svôj obľúbený, použijete ten, ak nie, použiť môžete napríklad Visual Studio Code.

Keďže na tomto školení sa programuje v nadstavbe JavaScriptu, je nutná aspoň základná znalosť programovania v jazyku Javascript. Nakoľko budeme robiť webovú aplikáciu, ktorá bude obsahovať aj užívateľské rozhranie, podmienkou je základná znalosť HTML a CSS.

Povedali o školení

Školenie bolo rozsiahle, kreatívne, zaujímavé, pútavé... Školiteľ sa vyzná v oblasti, je schopný odpovedať na otázky, povie veľa aj mimo "školiacej látky"...

Určite by som prišla aj na ďalšie školenia :)

Ľubka Vilmošová

Veľmi dôkladne prezentované školenie na vysokej úrovni no v otvorenej a neformálnej atmosfére.

Prívetivý prístup školiteľa ako aj zaujímavé cvičenia sa postarali o obdržanie poriadnej dávky nových znalostí, vrelo odporúčam.

David Klubert

V rámci 2 - dňového školenia nadupaného informáciami, som sa dozvedel a spravil si obraz o fungovaní angularu ako aj o SPA.

Odporúčil by som ho najmä preto, že školiteľ bol človek z fachu, ktorý vie o čom hovorí :)

Juraj

Školenie bolo školiteľom výborne navrhnuté a aj zvládnuté. Látka bola zhustená na dva dni, a teda naozaj nenastávali hluché miesta. Taká nalieváreň krížená s workshopom.

Nestal sa zo mňa okamžite Angular ninja, ale ako úplný laik (čo sa témy týka), som získal dostatočný prehľad "wo co go" (a aj praktický skill), aby som sa vedel pustiť do vlastných Angular projektov.

Adam Škůrek

Najbližší termín

Momentálne nie je naplánovaný ďalší termín tohto školenia.

Ak chcete, rád vás budem informovať, keď bude zverejnený nasledujúci termín. Budete tak včas informovaný.

Informujte sa

Chcete vlastný termín?

Ak máte záujem o školenie len pre vás, v termíne, ktorý vyhovuje vám, dajte mi vedieť. Na cene aj termíne sa dohodneme.