→ Čo sa na tomto kurze naučíte → Obsah školenia → Pre koho je kurz určený → Prečo ísť na tento kurz → Čo budete potrebovať

React je moderná JavaScriptová knižnica na tvorbu UI a Redux stavový kontajner, oboje vhodné pre tvorbu dynamických webových aplikácií. Naučte sa tvoriť dynamické webové či mobilné aplikácie s použitím týchto knižníc.

Čo sa na tomto kurze naučíte

Na školení React + Redux sa naučíte vytvárať jednostránkové, Single Page Aplikácie (SPA), ktoré budú používať React a Redux - jednu si spolu naprogramujeme.

Pri vývoji aplikácie sa naučíte, čo sú to komponenty a ako na ne aplikáciu podeliť. Nakoľko React slúži len na tvorbu užívateľského rozhrania, ktoré sa generuje na základe stavu, naučíte sa, ako v aplikácii držať stav pomocou Reduxu.

Veľa reálnych aplikácií potrebuje zbierať od užívateľov nejaké údaje. Naučíte sa ako sa pracuje s formulármi, ako sa validujú dáta zadané užívateľom a ako môžete tieto dáta odosielať na server. Tiež si ukážeme, ako dáta zo servera načítavať (cez REST API) a následne použiť v našej aplikácii.

Keďže aplikácia sa skladá z množstva menších JavaScriptových súborov, naučíte sa, ako použiť Webpack na ich kombináciu a minifikáciu, či ako robiť tzv. hot-reload, t.j. ako vyvolať zmeny v prehliadači po zmene kódu bez reštartu aplikácie. Je to neoceniteľný pomocník pri vývoji.

No a ak ešte nepoužívate najnovšiu verziu JavaScriptu, ES2015 tiež nazývanú ES6, tak sa naučíte aj to. Aplikácia bude vo finále v prehliadačoch bežať vo verzii, ktorej prehliadače rozumejú (t.j. v ES5) a o konverziu (transpiláciu) z ES6 do ES5 sa postará Babel, s ktorým sa tiež naučíte pracovať.

Obsah školenia

Na kurze React + Redux sa postupne naučíte ako vytvoriť SPA (Single Page Application, jednostránkovú aplikáciu) použitím knižníc React a Redux v najnovšom JavaScripte (ES6 / ES2015) a jeho transpilácii do ES5. Témy, ktorým sa spolu budeme venovať:

 • React - tvorba UI
  • Základný stavebný kameň - komponenta
  • Životný cyklus komponent
  • Vlastnosti (props) a stav (state) komponent
  • JSX - Syntaktické rozšírenie Javascriptu vyzerajúce ako XML
  • Práca s formulármi a ich validácia
  • Integrácia s externými knižnicami
  • Renderovanie na servery
 • Redux - stav aplikácie
  • Prečo potrebujeme v aplikácii držať stav
  • Čo je architektúra Flux
  • Ako Redux implementuje Flux
  • Základné stavebné kamene - store, actions, a reducers - a vzťahy medzi nimi
  • Ako prepojiť React a Redux
 • Babel - použitie ES6/ES2015 už dnes
  • Čo je Babel a ako ho používať
  • let a const - odstránenie problémov používania var
  • Destructuring - deklarácia premenných priamo z objektov a polí
  • Templated strings - práca s reťazcami na steroidoch
  • Triedy (class) a dedičnost
  • Rest a spread - práca s parametrami a poliami
  • Arrow funkcie a ich dopad na lexikálne this
  • Moduly - definícia modulov a ich použitie
 • Webpack - inteligentné spájanie zdrojového kódu
  • Prečo spájať zdrojový kód
  • Ako sa zvykol spájať kód voľakedy a ako to robí Webpack
  • Rôzne modulové systémy (ES6, AMD, CommonJS) a ich použitie

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí ovládajú aspoň základy Javascriptu a chceli by Javascript využívať aj na tvorbu Single Page Aplikácií (SPA), ktoré sú čím ďalej populárnejšie a na niektoré scenáre veľmi šikovné a užitočné.

React v kombinácii s Reduxom vám umožnia ľahko, rýchlo a hlavne jednoducho naprogramovať jednoduchú ale aj komplexnú jednostránkovú aplikáciu. A to ľahko udržiavateľnú, v ktorej navyše máte jasne zadefinovaný tok dát a štruktúru stavu. Podľa stavu zase viete úplne presne, ako bude vyzerať vaše užívateľské rozhranie.

Preto ak už máte základné skúsenosti s Javascriptom na frontende, bola by škoda nevedieť ako sa dá použiť na tvorbu celých dynamických jednostránkových aplikácií.

Prečo ísť na tento kurz

Na toto školenie by ste mali prísť, pretože už ovládate Javascript a chcete vytvárať jednostránkové aplikácie (Single Page Applications - SPA), napríklad mobilné aplikácie v Cordove (vývoj ktorých vás rád rád naučím na Cordova školení).

Ak ste ešte nikdy neprogramovali SPA, na toto školenie by ste mali prísť, aby ste sa to naučili s použitím tohto jednoduchých a veľmi populárnych knižníc.

Ak už máte skúsenosti s tvorbou SPA, napríklad použitím Backbone, Knockout či Angular, mali by ste na tento kurz prísť, aby ste videli, ako sa aspekty jednostránkových aplikácií riešia v inom frameworku. Poznať viac možností na tvorbu SPA vám rozšíri vaše obzory a na niektoré veci sa už nikdy nebudete pozerať ako predtým.

Čo budete potrebovať

Na toto školenie si so sebou prineste svoj vlastný notebook. Programovať budeme v textovom editore, ak máte svôj obľúbený, použijete ten, ak nie, použiť môžete napríklad Sublime.

Keďže na tomto školení sa programuje v Javascripte, je nutná aspoň základná znalosť programovania v jazyku Javascript. Nakoľko budeme robiť webovú aplikáciu, ktorá bude obsahovať aj užívateľské rozhranie, podmienkou je základná znalosť HTML a CSS.

Najbližší termín

Momentálne nie je naplánovaný ďalší termín tohto školenia.

Ak chcete, rád vás budem informovať, keď bude zverejnený nasledujúci termín. Budete tak včas informovaný.

Informujte sa

Chcete vlastný termín?

Ak máte záujem o školenie len pre vás, v termíne, ktorý vyhovuje vám, dajte mi vedieť. Na cene aj termíne sa dohodneme.