→ Čo sa na tomto kurze naučíte → Obsah školenia → Pre koho je kurz určený → Prečo ísť na tento kurz → Čo budete potrebovať

AngularJS (Angular 1) je moderný JavaScriptový framework určený na tvorbu dynamických webových aplikácií. Naučte sa tvoriť dynamické webové či mobilné aplikácie s použitím tohto frameworku.

Priateľské upozornenie

Toto školenie je pre Angular vo verzii 1. Angular sa medzi verziami 1 a 2 rapídne zmenil. Názov síce ostal, ale v zásade sa jedná o diametrálne odlišné frameworky.

Ak hľadáte školenie Angularu verzie 2, nájdete ho tu.

Čo sa na tomto kurze naučíte

Na AngularJS školení sa naučíte vytvárať jednostránkové, Single Page Aplikácie (SPA), ktoré budú používať AngularJS - jednu si spolu naprogramujeme.

Pri vývoji aplikácie sa naučíte, ako programový kód rozumne štruktúrovať, naučíte sa logiku aplikácie podeliť na menšie, logicky usporiadané a otestovateľné bloky - na služby (services), controllery, direktívy a filtre, čo sú koncepty, ktoré so sebou prináša priamo AngularJS.

Tiež sa naučíte ako AngularJS interne funguje, čo je to tzv. digest cyklus, prečo ho Angular používa, čo je vďaka nemu veľmi jednoduché, ale aj aké to má dôsledky a čomu sa treba vyvarovať.

Veľa reálnych aplikácií potrebuje zbierať od užívateľov nejaké údaje. Naučíte sa ako sa pracuje s formulármi, ako sa validujú dáta zadané užívateľom a ako môžete tieto dáta odosielať na server. Tiež si ukážeme, ako dáta zo servera načítavať (cez REST API) a následne použiť v našej aplikácii.

Určite sa pozrieme na to, ako si po sebe aplikáciu otestovať. A ak čas dovolí, tak si unit a e2e testy aj napíšeme. Aj pre Javascriptový kód sa dajú písať unit testy a integračné testy a na toto vieme použijeme test runnery Karma a Protractor a framework Jasmine .

Obsah školenia

Na AngularJS kurze sa postupne naučíte ako vytvoriť SPA (Single Page Application, jednostránkovú aplikáciu) použitím AngularJS frameworku. Témy, ktorým sa spolu budeme venovať:

 • AngularJS - Bootstrapping a moduly aplikácie
 • Ako AngularJS interne funguje - Digest cyklus a jeho dôsledky
 • Rozdelenie aplikácie na menšie logicky súvisiace bloky, controllery
 • Naviazanie dát (binding) na užívateľské rozhranie (views, templates)
 • Ako sa izolujú dáta (scope) a ako interne funguje binding dát (watchery)
 • Tvorba znovu použiteľných komponent (direktívy - vaše vlastné aj Angularové)
 • Formátovanie dát, triedenie či filtrovanie. Angularové aj vaše vlastné filtre.
 • Jednoúčelové služby (services - vlastné aj Angularové) používané viacerými controllermi
 • Ako rozumne štruktúrovať vašu AngularJS aplikáciu
 • Práca s formulármi a ich validácia
 • HTTP a REST komunikácia s okolitým svetom
 • Konfigurácia routovania (vlastné URL) a navigácia v aplikácii
 • Testovanie vašej aplikácie cez unit a integračné testy (Karma, Jasmine a Protractor). Testy budeme písať len ak to čas dovolí, určite sa však pozrieme na to, ako sa píšu

Pre koho je kurz určený

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí ovládajú aspoň základy Javascriptu a chceli by Javascript využívať aj na tvorbu Single Page Aplikácií (SPA), ktoré sú čím ďalej populárnejšie a na niektoré scenáre veľmi šikovné a užitočné.

AngularJS je skvelý a veľmi užitočný framework s použitím ktorého ľahko, rýchlo a hlavne jednoducho naprogramujete jednoduchú ale aj komplexnú jednostránkovú aplikáciu. Preto ak už máte základné skúsenosti s Javascriptom na frontende, bola by škoda nevedieť ako sa dá použiť na tvorbu celých dynamických jednostránkových aplikácií.

Prečo ísť na tento kurz

Na toto školenie by ste mali prísť, pretože už ovládate Javascript a chcete vytvárať jednostránkové aplikácie (Single Page Applications - SPA), napríklad mobilné aplikácie v Cordove (vývoj ktorých vás rád rád naučím na Cordova školení).

Ak ste ešte nikdy neprogramovali SPA, na toto školenie by ste mali prísť, aby ste sa to naučili s použitím tohto jednoduchého a veľmi populárneho frameworku.

Ak už máte skúsenosti s tvorbou SPA, napríklad použitím Backbone, Knockout či ReactJS, mali by ste na tento kurz prísť, aby ste videli, ako sa aspekty jednostránkových aplikácií riešia v inom frameworku. Poznať viac možností na tvorbu SPA vám rozšíri vaše obzory a na niektoré veci sa už nikdy nebudete pozerať ako predtým.

Čo budete potrebovať

Na toto školenie si so sebou prineste svoj vlastný notebook. Programovať budeme v textovom editore, ak máte svôj obľúbený, použijete ten, ak nie, použiť môžete napríklad Sublime.

Keďže na tomto školení sa programuje v Javascripte, je nutná aspoň základná znalosť programovania v jazyku Javascript. Nakoľko budeme robiť webovú aplikáciu, ktorá bude obsahovať aj užívateľské rozhranie, podmienkou je základná znalosť HTML a CSS.

Najbližší termín

Momentálne nie je naplánovaný ďalší termín tohto školenia.

Ak chcete, rád vás budem informovať, keď bude zverejnený nasledujúci termín. Budete tak včas informovaný.

Informujte sa

Chcete vlastný termín?

Ak máte záujem o školenie len pre vás, v termíne, ktorý vyhovuje vám, dajte mi vedieť. Na cene aj termíne sa dohodneme.